top of page

AĞIZ KOKUSU ( HALİTOSİZ )

 

 • Algılanan sosyal olarak kabul edilebilir bir seviyenin ötesinde yoğunluğa sahip kötü koku” olarak tanımlanmaktadır . Birçok birey için önemli bir endişe kaynağıdır ve yaşam kalitelerini ve kişisel ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir.

 • Fizyolojik ağız kokusu - Belli bir nedeni olmayan kötü nefes. Sabahları genellikle daha kötüdür ve genellikle geçicidir.

 • Patolojik ağız kokusu - Belirli bir tanımlanabilir nedenden kaynaklanan kötü nefes.

 • Sözde-ağız kokusu - Hasta tarafından kötü nefesin nesnel bir kanıtı olmadığında kötü nefesin mevcut olduğu algısı.

 • Halitophobia - Bir klinisyenin olumsuz değerlendirmesine rağmen, hastanın kötü nefes konusunda ısrarlı bir sıkıntı yaşadığı bir tür sahte halojentoz.

 

Ağız kokusu, yetişkin popülasyonda daha sık görülmesine rağmen, çocuklar da dahil olmak üzere tüm yaşları etkiler. Erkekler ve kadınlar eşit derecede etkilenir.

Ek olarak, kötü bir nefes şikayeti için bir sağlık uzmanı gören hastaların yaklaşık yüzde 25'inde gerçek ağız kokusu yoktur .

       Vakalarının çoğunluğu (yüzde 80 ila 90) ağız içi nedenlerden kaynaklanmaktadır . Ağız kokusu ağırlıklı olarak dilin arka sırtında  olan yarıklar ve çatlaklarda  kokuya neden olan bakterilerin çoğalmasıyla oluşur. Ağız kuruluğu, diş ve diş eti problemleri ve protezlerden ayrıca ağız solunumu   etken olabilir.

          Fizyolojik  -  Sabahları daha çok hissedilen ve  kişisel oral hijyene dikkat edilmemesi ile daha belirgin olan ve  genellikle fırçalama, diş ipi kullanımından, yemek yemekten ve / veya su içtikten hemen sonra çözülür.

           Geçici ağız kokusunun diğer nedenleri tütün, sigara ve aromatik yiyecek (örneğin, sarımsak, soğan), ve bazı içecekler olarak düşünülür.

 

            Patolojik  -  Ağız kokusu nedenleri arasında şunlar vardır:

 • Diş çürükleri veya dişler arasında sıkışmış yiyecek parçacıklarından kaynaklanabilir.

 • Ağız kuruluğu, tükürük akışının olmaması tükürüğün antimikrobiyal etkisini azaltıp enfeksiyona yatkınlık yapabilir.

 • Bademcik patolojisi olguların küçük bir yüzdesini oluşturur.

 • Kronik  bademcik iltihabı, bademcik yüzeyindeki  girintilere yemek artığının dolup bademcik taşı (magma) denilen yapının kötü kokuya neden olması

 • Ağızdan kaynaklanan ağız kokusunun daha az yaygın nedenleri arasında yetersiz temizlenmiş protezler ve nadiren tümörler bulunur.

 • Akut veya kronik sinüzit

 • Burun içindeki yabancı cisimler, genellikle çocuklarda görülür ve nadir görülen bir ağız kokusu nedenidir.

 • Solunum  -  Bronşit, bronşektazi veya akciğer apsesi gibi akciğer enfeksiyonları nadir görülen ağız kokusu nedenleridir.

 • Helicobacter pylori enfeksiyonu ve Gastroözofageal reflü hastalığı

 

Bu nedenlerin araştırılması için ilgili bölümlere başvurulmalıdır . Ancak bu sürede aşağıdaki önerilere uymak faydalı olacaktır.

 

●Şekersiz sakızlar (tükürük üretimini uyarır).

●İyi nemlendirme.

●Alkol ve kahve alımını azaltmak.

●Günlük diş ipi de dahil olmak üzere uygun diş bakımı ve ağız hijyeni.

●Dil sırtı ve  arka kısmının nazikçe temizlenmesi (örneğin plastik bir dil temizleyici ile).

●Yatmadan önce bir gargara ile durulamak ve gargara yapmak.

bottom of page