top of page

BURUN ETİ ( KONKA ) BÜYÜMESİ CERRAHİSİ

  • Burun etinin boyutunun küçültülmesi 1800 lere dayanmaktadır. Ancak bu etin tamamının çıkarılması kanama , kuruluklar, kabuklanma ve nefes alma hissinde azalma yaşandığı için terk edilmiştir.

  • Burun eti kemik iskelet, üzerinde yumuşak doku ve mukozadan oluşur. Cerrahi müdahaleler eti kısmı çıkarma , yakma ve kenara itme gibi düşünülebilir. Allerjisi olup ilaç tedavisine cevap vermeyen gruba da cerrahi müdahale düşünülebilir.

  • Müdahalenin etkinliğini ölçebilecek çok net bir metod bulunmamaktadır. Uzun dönem sonuçlar hakkında da yeterli veri ile bir çalışma yapılamamıştır.

  • Komplikasyonları genelde az olmakla beraber daha agresif cerrahilerde kanama, kabuklanma ve nadiren boş burun sendromu ( koku ve hava geçişinde azalma hissi ) izlenebilir.

  • Müdahaleler ; burun eti iç taraf dokusunun çıkarılması ve buna eti yana yatırma eklenirse daha efektif , tek başına kırıp yana yatırma etkin bulunmamıştır. Lazer uygulaması olabilir ancak maliyetli ve  çalışmalarda bir fark görülmemiştir.

  • Radyofrekans cerrahisi sık uygulana bir metoddur. Mukoza altına yerleştirilen burun eti boyunca bir iğneye enerji ısı verilerek dokularda küçülme yaratılıyor. Lokal anestezi ile yapılabilen komplikasyonu oldukça az ve  sonuçları itibariyle tercih edilebilen bir uygulamadır.

  • Septoplasti , burun orta bölge eğriliğiyle konka müdahalesi birleştirilebilir. Ancak orta bölme eğriliği karşı tarafında burun eti boşluğa cevap olarak  (kompanzatuar) büyür, bu eğrilik giderilince geriler ancak iyileşme döneminde yapışıklık olmasın diye müdahale edilebilir.

  • Boş burun sendromu; burun etlerinin tamamının ya da tamamına yakınının alınması ile oluşur. Hava geçişinin hissedilememesi, koku ve basınç duyularının  algılanmaması şeklindedir.

  • Bugün için alerjik rinit ( ilaç ted fayda görmemiş)li olgular dahil nispeten komplikasyonu uygulanan yönteme göre az olan konka küçültme işlemlerine sık başvuruyoruz.

bottom of page