top of page

ADENOİD HİPERTROFİSİ ( GENİZ ETİ BÜYÜMESİ)

  • Burun boşluğu, her iki taraf sonunda genizde ortak bir alana açılır. Bu alan nazofarenks dediğimiz bir anatomik alandır ve küçük dil, yumuşak damak arkasında ağız içerisinden direk bakmakla göremeyeceğimiz bir bölgedir.

  • Bu bölgede bademcik dokusuna benzeyen enfeksiyonla savaşan lenfoid yapılar yer alır. Aynı bademcik dokusu gibi bu alanda da bu yapı büyüyebilir ve buradan geçişi kapatabilir dolayısıyla burundan soluk alıp vermeyi kısıtlar.

  • Bu durumda ağız açık uyuma ve horlamaya yol açtığı gibi uyku apnesi olarak tarif ettiğimiz uyurken kısa süreli saniyelik nefes durmalarına da yol açabilir.

  • Anatomik yeri itibariyle östaki borusunun ağzını kaparsa kulak sıvısı oluşumuna da katkısı olur.

  • Adenoid hipertrofisi olan çocuklarda tedavide gecikmeler yaşanırsa üst çene ön hatta kayar ve adenoid yüz dediğimiz bir yüz ifadesi dahi oluşabilir. Ayrıca büyüme gelişme sırasında ortaya çıkan bu problem ortodontik (diş) problemlere , kilo alımı ve boy uzaması geriliklerine yol açabilir.

bottom of page