top of page

 

AKUT SERÖZ OTİT ( KULAK SIVISI)

              Çocukluk çağı hastalıkları içerisinde sık duyulan bir kavramdır. Tanımı itibariyle kulak zarı arkasındaki boşlukta sıvı bulunmasıdır. Çoğu kez bu tarifteki sıvı ilithaplı değildir. Fakat potansiyel olarak orta kulak enfeksiyonu riski taşır. Bu zar arkasıdaki sıvı aslında o bölge salgı bezleri tarafından üretilir ve geniz bölgesine bağlantıyı sağlayan östaki borusu yardımıyla sirküle eder. Burada sıvı birikimi de daha çok bu borunun düzenli çalışmasını engelleyecek hastalıklardan dolayı olur.

   

          Geniz bölgesinde özellikle bu borunun açıldığı noktalarda bulunan geniz eti, burun tıkanıklığı ve mukoza ödemine yol açacak allerjik tablolar kronik olarak bu sıvının oluşmasına yol açabilir. Geçici olarak sıvı birikimi daha çok geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı burun tıkanıklıklarında oluşur.

 

             Tanı kulak muayenesi ve timpanometrik inceleme ile konulur.Erken tedavi edilmeyen üst solunum yolu enfeksiyonları daha sonra bu sıvın ilitihaplaşmasına ve orta kulak enfeksiyonlarına da yol açar. Geçici ortam basınç değişiklikleri de östaki borusunun çalışmasını etkileyebilir .Uçak yolculuklarında kabin içi basınç ile otobüs, araba yolculuklarında rakım değişikleri buna örnek verilebilir. Erişkin hastalarda bu problem daha nadir olmakla birlikte geniz bölgesinin tümöral hastalıklarını akla getirdiği için önem arzetmektedir.

 

           Tedavi östaki borusunun çalışmasını engelleyen faktörün ortadan kaldırılmasıyla olur. Geniz eti operasyonu, burun tıkanıklığına yol açan allerjik durum ve burun içi eğriliğinin giderilmesi ve bunlara eklenebilecek kulak zarı arkasının havalanmasını sağlayacak tüp tatbikleri uygulanacak girişimler olarak sıralanır. Bu girişimlerle ilgili bilgiler tüp tatbiki başlığında anlatılacaktır

bottom of page