top of page

ANİ İŞİTME KAYBI

 

  • Ani işitme kaybı, anlaşıldığı üzere bir anda olan işitme kaybını tanımlar. Hastalar genellikle geceden sabaha , saatler içinde yaşadığı işitme kaybını tarifler , bu şikayeti yanında uğuldama , çınlama ve dolgunluk-basınç hissi görülebilir. Hastanın böyle bir durumda hemen hekime başvurması gerekmektedir.

  • Hastadan başvurusunun ardından ayrıntılı bir anamnez alınır. Hastanın kronik hastalıları ( diyabet ve hipertansiyon) , kullandığı ilaçlar ve yakın zamanda enfeksiyon geçirip geçirmediği sorgulanır.

  • Tanı için komple odyolojik tetkik yapılır. Tıbbi tanımı itibariyle de tanı bu test ile konulur. Son üç gün içinde gelişen ard arda 3 frekansda 30 dB ve üzeri  sensörinöral dediğimiz sinir iletimini bozan ( zar ve kemikcik zincir normal olacak) işitme kayıplarına ani işitme azlığı diyoruz.

  • Bu tanı kriterleri sağlanınca hastadan temporal( kulak ) MR ya da tomografisi, kan tetkikleri planlanr. Kansızlık , troid hastalıkları, vitamin eksiklikleri tetkik edilir. Tansiyon ve şeker düzeylerinde düzensizlikler araştırılır. Ancak etiyolojide direkt olarak neden saptanamamıştır. O yüzden latince olarak ,ani idyopatik ( nedeni belli olmayan ) işitme azlığı olarak tanımlanır.

  • Tedavi hızla başlanmalıdır. Bu hastalık için birkaç tedavi tanımlanmıştır. Birbirine  üstünlükleri olmamakla birlikte daha çok kortizon tedavisi tercih edilmektedir. Öncelikle pulse steroid tedavisi dediğimiz damardan tek doz yüksek kortizon uygulanır daha sonra ağızdan giderek azalcak dozlarda 15 günlük kortizon tedavisi planlanır. Bu tedavi yanında mutlak mide koruyucu verilmeli ve hastaya tuz kısıtlaması önerilmelidir.  Bu tedavi tansiyon ve şeker hastalarında regülasyonu bozacağı için ve yatarak tedavi edemeyeceksek tercih edilmez.

  • Burada diğer seçeneklerden damar genişleticiler ( pirasetam gibi ) yararlanılır. Yine yatarak damardan ve idame ağızdan tedavi planlanır. Odyolojik tetkiklerle takibi yapılır. 10 gün içerisinde düzelmeye ait bir işaret yoksa yada ağızdan ilaç alımı zor olan hastalarda başlangıçtan itibaren hiperbarik oksijen tedavisi planlanabilir. 10 ve 20 seans uygulanan bu tedavi aşamalarında da odyolojik takipler yapılır.

  • Tetkiklerde özellikle görüntülemede iç kulak patolojileri, kitle vb. araştırılır. Kan tahlilleri sonuçlarına göre olan kansızlık veya troid fonksiyon bozuklukları vb. varsa bunların da tedavileri planlanmalıdır.

  • Hasta takiplerinde odyolojik olarak ve şikayet olarak düzelmeler gözlenebilir. Zaman zaman artan çınlamalar olabilir. Fakat ilk 1 ay içinde düzelmeyen olgularda eski işitme düzeyine geri dönüş ihtimali azalsa da  6 ay için bir beklentimiz olmaktadır. Burada belirleyici faktör hastanın şikayetin başlamasından hemen sonra en geç 72 saat içerisinde doktora başvurup tedavi almasıdır.

                                                                                                                                     Sağlıklı günler dilerim.  

bottom of page